Pričujoči spletni vodnik je namenjen tako tistim ki že imajo projektno idejo kot tistim, ki je še nimajo, saj jim bo v tem primeru vodnik ponudil nabor potencialnih projektov. Cilj vodnika je uporabniku na osnovi niza odgovorov pripeljati neposredno do možnega vira financiranja njegove projektne ideje.

V naslednjih korakih vam bomo tako zastavili serijo vprašanj, ki se navezujejo na vas, vašo projektno idejo in vašo lokacijo. Na osnovi tega bodo nato identificirani viri financiranja. Spletni vodnik je vezan na objavo razpisov drugih institucij zato morda v tem trenutku vira financiranja vašega projekta še ni na voljo, zato stran obiščite kasneje.

Spletni vodnik je nastal v sklopu projekta priprave Operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji za obdobje 2014-2020 SI Natura 2000 Upravljanje (LIFE11 NAT/SI/880), podprtega s strani evropskega programa Life. Več o projektu si lahko preberete tukaj.

Za uporabo spletnega vodnika veljajo pravna določila, ki so objavljena tukaj.
Ali že imate projektno idejo?
Da


Želim iskati po bazi aktualnih razpisov.

Ne
vendar sem odprt za sugestijeŽelim iskati po seznamu projektnih idej.